NOWY EGZAMIN 8-KLASISTY


8-KLASISTÓW  przygotowują do nowego egzaminu  i opracowane są zgodnie z obowiazujacą podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Specjalnie przygotowane materiały pozwolą uczniom poznać strategie egzaminacyjne oraz przećwiczą przykładowe zadania egzaminacyjne. Ponadto każdy kursant bedzie miał mozliwość sprawdzenia się poprzez  napisanie testu przykładowego bez stresu i w przyjemnej atmosferze.