ANGIELSKI Dla Firm

Szkoła New Horizons oferuje kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Prowadzimy lekcje zarówno z języka ogólnego jak i specjalistycznego.

Na naszym kursie Słuchacz zdobywa umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim, i zwalcza barierę językową, co w znacznym stopniu podnosi jego kwalifikacje w zakresie kontaktów międzynarodowych.

  • Naukę poprzedzamy i kończymy testem kwalifikacyjnym
  • Badamy kompetencje językowe, oraz dostosowujemy się do poziomu i potrzeb Słuchaczy
  • Uczymy prowadzenia rozmów biznesowych i negocjacji w sposób komunikatywny i poprawny językowo
  • Przybliżamy formy przyjęte w tworzeniu korespondencji oficjalnej i korespondencji handlowej
  • Przygotowujemy do prowadzenia prezentacji w języku angielskim
  • Zajęcia prowadzimy w grupach o różnej liczebności uczestników, w zalezności od potrzeb firmy
  • Prowadzimy raporty obecności kursantów oraz monitoring ich postępów w nauce
  • Na indywidualne życzenie przygotowujemy pojedyncze osoby do ważnych rozmów biznesowych, czy negocjacji
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny