maćkowymaturalne przygotowują do egzaminu dojrzałości. Grupy podzielone są na uczestników zamierzających zdać maturę na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. prowadzone są w taki sposób aby każdy miał możliwość odegrania trzech rozmow sterowanych; udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie, obowiązujących na maturze ustnej.  Umiejętność pisania krótkiej i dłuższej formy użytkowej obowiazującej na maturze pisemnej stanie się przyjemne i wbrew pozorom bardzo proste. Nasi , którzy są egzaminatorami maturalnym dobrze przygotuja Cię do egzaminu.
NEW HORIZONS

SZKOŁA JĘZYKOWA

SIEDZIBA SZKOŁY

ul. Wielkopolska 31/12

80-180

nr konta :         Bank Millenium        57 1160 2202 0000 0002 7134 8645

e-mail: biuro@newhorizons.net.pl

TEL. 601 647 523 Napisz wiadomość

Twój e-mail (wymagane)

Twoja wiadomośćFormularz zgłoszeniowy

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Rodzaj kursu

Telefon kom.

Nasi to dobrze wykwalifikowana kadra posiadająca wykształcenie filologiczne i przygotowanie pedagogiczne.Ponadto przygotowujacy kursantów do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych są egzaminatorami zarejestrowanymi w Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Wszyscy posiadają kilkuletnie doswiadczenie w prowadzeniu zajęć językowych zdobytym w Polsce jak równiez za granica, w Anglii czy USA. mają doświadczenie pracy z dziecmi i potrafią stworzyć miłą i przyjazną atmosferę. Współpracujemy z native speakerami.

Współczesna metodyka obcego nawiązuje do najnowszych trendów i tendencji. Dominującą metodą w nauczaniu języków obcych w naszej szkole jest komunikacyjna, której celem jest rozwiązanie umiejętności osiągania przez uczniów kompetencji komunikacyjnej, a więc wymiana informacji, wyrażania uczuć i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym. Komunikowanie się stanowi jedną z kluczowych umiejętności.

Uważamy, że metoda komunikacyjna jest najlepszą metoda ułatwiających skuteczne nauczanie oraz uczenie się. Intencją nauczyciela jest symulowanie typowych sytuacji komunikacyjnych. Nauczyciel stosując metodę komunikacyjną zwraca bardziej uwagę na komunikatywność i zrozumiałość wypowiedzi niż na poprawność językową osiąganą za wszelką cenę, co nie oznacza, że lekceważy często pojawiające się błędy. Są one z reguły omawiane po zakończeniu wypowiedzi. Treść ma przewagę nad formą.


Przy metodzie komunikacyjnej kładzie się duży nacisk na kreatywne ćwiczenia promujące spontaniczność i improwizację, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania słuchaczy oraz na aktywne uczenie się, język mówiony i rozumienie ze słuchu za pomocą autentycznych nagrań. Metoda komunikacyjna nie odnosi się jedynie do mówienia. Dużą wagę przywiązuje się także do czytania i pisania. Wtedy są doskonalone wszystkie cztery sprawności językowe. Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie zawsze ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.


W naszej szkole wykorzystujemy równiez inne metody niekonwencjonalne. Metoda reagowania całym ciałem ( TPR ) to najlepszy sposób zapamiętywania poprzez przysłuchiwanie się i ruch fizyczny. Mówiąc prościej, uczący się reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela i kojarzą słowo z ruchem, reagując całym ciałem. Chodzi bowiem o zaktywizowanie całego mózgu: lewej półkuli, odpowiedzialnej za język i prawej, odpowiedzialnej za ruch fizyczny.


Metoda naturalna/The Natural Approach/ USA, zakłada, podobnie jak TPR , że sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. Nauka powinna odbywać się w sposób podobny do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/nauczyciela, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania. Metoda naturalna zwróciła uwagę na sprawność rozumienia ze słuchu, która przecież w naturalnej akwizycji języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić. Dzisiaj cieszy się powodzeniem w nauczaniu najmłodszych, a także nieśmiałych i wycofanych z natury.


Metoda Counselling Language Learning( CLL ) znana również jako Community Language Learning. Metoda ta wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą. W grupie odzywają się więc tylko ci, którzy mają na to ochotę. Aczkolwiek proces ten może wydawać się śmieszny i mało efektywny, metoda CLL ma swoje uznanie w dzisiejszej glottodydaktyce. Uczymy przecież w grupach, tworzymy grupowe zadania, uczący się pracują w grupach i osiągają cele językowe w tychże grupach. Nauczyciel dzisiaj, tak jak w metodzie CLL, to doradca, wspierający uczącego się w procesie uczenia się, stwarzający odpowiednie warunki umożliwiające skuteczne nauczanie.

Nauka obcego w obecnych czasach jest podstawa dobrego wykształcenia, które jak wiadomo jest niezbędne w uzyskaniu dobrej pracy. Celem szkoły jest skuteczna pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych na różnych poziomach zaawansowania. Aby nauka przyniosła najlepsze efekty opracowaliśmy specjalny system zaawansowania zgodny z zaleceniami Rady Europy. Umiejętnie przygotowane testy poziomujące (placement tests) określą Twój poziom zaawansowania i wyznaczą grupę w której będziesz czuł się bezpiecznie. Nauka wówczas stanie się przyjemna i bardzo efektywna. Na jakość i skuteczność naszych zajęć składa się system motywacji polegający na wykorzystaniu treningu uczestniczącego, co składa się na proces nabywania kompetencji komunikacyjnych równolegle z rozwijaniem umiejętności interpersonalnych. Kierujemy się zasadą: Gdy usłyszę, zapomnę, Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam, Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem, Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobędę sprawność i wiedzę. Nasze mają formę warsztatów z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: dyskusje – wymiana doświadczeń, autotesty, burza mózgów, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagrania i analiza video.

PONADTO ATUTEM NASZEJ SZKOŁY SĄ MAŁE GRUPY LICZĄCE OD 8-10 UCZESTNIKÓW CO ZNACZNIE ZWIĘKSZA

SKUTECZNOŚĆ I UMOŻLIWIA WSZYSTKIM KURSANTOM CZYNNY UDZIAŁ W KAŻDEJ LEKCJI.

właściciel i założyciel szkoły

mgr Katarzyna Owsińska

ENGLISH FOR LIFE

to  , w którym koncentrujemy się na rozwijaniu Twoich sprawności ogólnojęzykowych. prowadzone są w interaktywny sposób, dając Ci szansę aktywnego uczestnictwa poprzez swobodne i naturalne wypowiadanie się na forum grupy lub w formie prezentacji. Dzięki nam wreszcie zrozumiesz gramatykę poprzez jej aktywne utrwalanie w sytuacjach, które spotykają Cię w życiu codziennym.

W trakcie tego kursu kładziemy nacisk na żywy tj. związki frazeologiczne, idiomy, poprawną fonetykę i akcent. Chcemy abyś nie tylko mówił po angielsku, ale także perfekcyjnie brzmiał i był rozumiany przez swoich zagranicznych rozmówców. . Poprzez niekonwencjonalną strukturę kursu językowego, skuteczne materiały dydaktyczne ( magazyny, DVD, gry itp.) oraz program nie tylko poprawisz swoje praktyczne umiejętności językowe i powiększysz zasób słownictwa ale zauważysz, że przełamałeś barierę i nareszcie nie boisz się posługiwać językiem angielskim.


BUSINESS ENGLISH

jest kursem języka angielskiego przeznaczonym osób pracujących w środowisku biznesowym – zarówno polskojęzycznym jak i obcojęzycznym, które chcą utrwalać i rozwijać swoje umiejętności językowe niezbędne codziennej komunikacji w swoim zawodzie.

BUSINESS ENGLISH ułatwi Ci swobodne wypowiadanie się w realnych sytuacjach, np. w trakcie prezentacji, negocjacji, rozmów telefonicznych, rozmowy o pracę, czy sprzedaży usług. Ponadto zapoznasz się z teorią i, co najważniejsze, praktyką konstruowania tekstów fachowych, poszerzysz zasób angielskiego słownictwa biznesowego (w szczególności wyrażeń idiomatycznych) oraz zaczniesz brzmieć naturalnie dzięki poprawnej wymowie.
Zajęcia prowadzimy są w oparciu o selektywnie dobrany podręcznik fachowy w połączeniu z materiałami uzupełniającymi. Program zajęć jest doskonale przygotowany pod względem struktury i oczekiwanych efektów po jego zakończeniu. Jednocześnie zależy w dużej mierze od Twoich potrzeb i preferencji. Jego ogólny schemat zawiera wykorzystanie materiałów audiowizualnych, zapoznawanie się z artykułami z bieżącej prasy ekonomicznej lub branżowej jako tzw. rozgrzewka, pracę z fachowym podręcznikiem oraz dodatkowe ćwiczenia służące wzbogaceniu słownictwa.
Kurs języka angielskiegoBusiness English” oferujemy Ci już od początkowych poziomów zaawansowania.


TRAVEL ENGLISH

przygotuje Cię do swobodnej komunikacji w języku angielskim podczas Twojego urlopu i wyjazdów służbowych za granicą. Charakter kursu językowego jest interaktywny i ma na celu rozwijanie praktycznych sprawności językowych. Podczas zajęć nauczysz się, jak odnaleźć się w sytuacjach, które mają miejsce w samolocie, w taksówce, w hotelu, podczas wycieczek krajoznawczych, zakupów itp. Ćwiczenia mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem są ważną częścią tego kursu językowego, dzięki której dowiesz się, jak prowadzić dialogi wykorzystując odpowiednie wyrażenia i brzmieć przy tym naturalnie.


Rozumiemy, że ludzie uczą się na wiele sposobów. To dlatego każde zajęcia przygotowane są w sposób, dzięki któremu niezależnie od tego czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem, bierzesz aktywny udział w zajęciach, a wykorzystane narzędzia i techniki szkoleniowe ułatwiają Ci wprowadzanie zdobywanej wiedzy w codzienną praktykę.
 

Prowadzimy tych którzy  z różnych przyczyn nie mogą dopasować terminu lub preferują zajecia

face-to-face w dogodnym dla słuchacza terminie.

JĘZYK

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK WŁOSKI

 NOWY EGZAMIN 8-KLASISTY


8-KLASISTÓW  przygotowują do nowego egzaminu  i opracowane są zgodnie z obowiazujacą podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Specjalnie przygotowane materiały pozwolą uczniom poznać strategie egzaminacyjne oraz przećwiczą przykładowe zadania egzaminacyjne. Ponadto każdy kursant bedzie miał mozliwość sprawdzenia się poprzez  napisanie testu przykładowego bez stresu i w przyjemnej atmosferze.

 

  w wieku szkolnym pozwoli zrealizować wszystkie cele edukacyjne wymienione w nowej podstawie programowej. Bajkowe postaci sprawią że lekcje będą magiczne, a zabawne historyjki obrazkowe pozwola odegrać scenki na zajeciach. Ponadto wykorzystanie mowiacego długopisu (Amazing Tag Reading System) pozwoli dzieciom na zaangażowanie zmysłów po to aby czytanie stało się przyjemnoscia długotrwałą i przyczyniło sie do skutecznego zainteresowania czytaniem w przyszłości.
Mając na uwadze fakt że nauka najlepiej jest przyswajana w atmosferze zabawy, kurs językowy wypełniony jest fascynującymi przygodami w magicznej krainie, z których najbardziej niezwykła jest poznawanie obcego.

Celem kursu  przedszkolaków jest nie tylko nauka ale również wszechstronny rozwój dziecka Nauka w parach i małych grupach pozwoli na rozwijanie sprawnosci manualnych i wykształci checi słuzenia pomocą innym. Piosenki, rymowanki i gry zachecą do aktywnego uczestnictwa w zadaniach typu?zrozum i wykonaj? w atmosferze zabawy.


Amazing Touch Reading System otworzy świat pełen zabawy i nauki. Mowiacy długopis zachęci do nauki w ich własnej przestrzeni. Wystarczy jeden dotyk długopisem na tekst lub postaci bajkowe aby usłyszeć słowo, tekst czy zabawnie skonstruowane historyjki. Ponadto maja okazję na sprawdzenie swoich umiejetnosci poprzez 3-stopniowe poziomy zabaw i gier. Kazde dobrze wykonane zadanie jest nagradzane co zwieksza motywacje do osiągania lepszych wyników. Taka forma uczenia zachęci do czytania nie tylko na kursie jezykowym ale również w przyszłości.