Nauka obcego w obecnych czasach jest podstawa dobrego wykształcenia, które jak wiadomo jest niezbędne w uzyskaniu dobrej pracy. Celem szkoły jest skuteczna pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych na różnych poziomach zaawansowania. Aby nauka przyniosła najlepsze efekty opracowaliśmy specjalny system zaawansowania zgodny z zaleceniami Rady Europy. Umiejętnie przygotowane testy poziomujące (placement tests) określą Twój poziom zaawansowania i wyznaczą grupę w której będziesz czuł się bezpiecznie. Nauka wówczas stanie się przyjemna i bardzo efektywna. Na jakość i skuteczność naszych zajęć składa się system motywacji polegający na wykorzystaniu treningu uczestniczącego, co składa się na proces nabywania kompetencji komunikacyjnych równolegle z rozwijaniem umiejętności interpersonalnych. Kierujemy się zasadą: Gdy usłyszę, zapomnę, Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam, Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem, Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobędę sprawność i wiedzę. Nasze mają formę warsztatów z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: dyskusje – wymiana doświadczeń, autotesty, burza mózgów, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagrania i analiza video.

PONADTO ATUTEM NASZEJ SZKOŁY SĄ MAŁE GRUPY LICZĄCE OD 8-10 UCZESTNIKÓW CO ZNACZNIE ZWIĘKSZA

SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA I UMOŻLIWIA WSZYSTKIM KURSANTOM CZYNNY UDZIAŁ W KAŻDEJ LEKCJI.

właściciel i założyciel szkoły

mgr Katarzyna Owsińska